2016 Erik MyersAlyssa SeniorCody SeniorReanna SeniorZach SeniorRachel SeniorBree SeniorVanessa Senior